Haberler

WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ - WİSC-4 ZEKA TESTİ

Bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ayyaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wisc-R' ın yenilenmiş biçimidir. Zekâ kavramını faktörler bazında ele alan ve zekâyı 15 farklı alanda ölçen bir testtir. 10 temel, 5 yedek alt testi mevcuttur. Ayrıca zekâ sonucunu 4 ayrı faktörle ortaya koyar. Bu faktörler sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve İşlemleme hızı becerileridir.

WISC-4’ ün uygulama süresiçocuğun motivasyonu ve  çalışma hızına bağlı olarak değişiklik (1.30 -2 saat) gösterebilmekte ve gerektiğinde gün içinde kısa ara verilerek test tamamlanmaktadır.

Test sonucu ayrı bir gündeaileye sözel olarak verilmektedir. Testin değerlendirilmesinde, çocuğun test esnasında gösterdiği tüm davranışlar (yönergeye uyumu, çalışma motivasyonu, dikkati, duygusal reaksiyonları, başarma arzu ve çabası vs.) da çok önemlidir. Bu nedenle test sonuçları sadece bir skor olarak değerlendirilmemeli, bütüncül olarak ele alınması önemsenmektedir. Aynı zamanda test dışında aileden ve üçüncü kaynaklardan (okul ve çevre) alınan bilgiler de göz önünde bulundurularak değerlendirme tamamlanmaktadır.

Büyük emeklerle kullanıma hazır hale getirilen WISC - IV’ ü uygulama yetkinliği, sadece Türk Psikologlar Derneği(TPD) tarafından verilen eğitimi başarı ile tamamlayan ve sertifikasını alan Psikologlara verilmiştir. Kurumumuzda bu test Çocuk ve Ergen Psikoloğu Uzman Psikolog Nilüfer ÖZKAN BUDAK tarafından uygulanmaktadır.

 

 

 
Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92